Alasingha Perumal / ಅಳಶಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Alasingha Perumal / ಅಳಶಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್

Alasingha Perumal / ಅಳಶಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಶ್ರೀರಾಮ, ಆಂಜನೇಯ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಇವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಲ್ಲಿರಿ. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಿತ್ರನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅಳಶಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯನೂ ಆಪ್ತಸಖನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅಳಶಿಂಗರು ಸದಾ ಇತರರ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ದುಃಖವನ್ನೂ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಶಿಂಗರು ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದರು. ಈ ಸೇವೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿದರು. ಅಳಶಿಂಗರದು ತ್ಯಾಗದ ಜೀವನ; ಮಾನವ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ಜೀವನ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಳಶಿಂಗರಂತಹ ಗುರುಭಕ್ತರೂ ದೇಶಭಕ್ತರೂ ತುಂಬಾ ವಿರಳ.