Chikka Devarajav Wodeyar / ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Chikka Devarajav Wodeyar / ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್

Chikka Devarajav Wodeyar / ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ದೊರೆ. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇವರೊಂದು ಖಚಿತ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ‘ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ’ನೆಂಬ ಬಿರುದು ಧರಿಸಿದರು.ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆದರ್ಶ ಗುಣಸಂಪನ್ನರಾದ ದೊರೆಯಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಜಾಹಿತವನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಕೊಂಡು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ರಾಜನೀತಿ ವಿಚಕ್ಷಣರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿಯೂ ಸಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ರೂಪಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ಸಂಗೀತಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದ ಒಡೆಯರು ವಿದ್ವತ್ ಜನ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು.ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಅಪರಾಧ ಪಾತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.