Deputy Chennabasappa / ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Deputy Chennabasappa / ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ

Deputy Chennabasappa / ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಚಾರವು ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಭವ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಹಿರಿಯರು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಬೆಳಗದೆ ಯಾವ ಸಾಧನದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯನೂತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.