Ariyakudi SriRamanuja Ayangar / ಅರಿಯಕುಡಿ ಟಿ.ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ariyakudi SriRamanuja Ayangar / ಅರಿಯಕುಡಿ ಟಿ.ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

Ariyakudi SriRamanuja Ayangar / ಅರಿಯಕುಡಿ ಟಿ.ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಅರಿಯಕುಡಿಯವರು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು.ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅವರ ಸಂಗೀತದಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದಿತು.ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವು ಕೆಡದಂತೆ ಅದನ್ನು ತಾಳ ಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ‘ನೆರವಲ್’ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಕುಡಿಯವರು ಎಂದೂ ಕೈಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಮೆರಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂವತ್ತು ಪಾಶುರಗಳೆಂಬ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅಂಡಾಳ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವನ್ನು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಹಾಡಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡದೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಅರಿಯಕುಡಿಯವರು ಸರಳರು, ಸ್ನೇಹಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಸರಸಿಗಳು.ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.