Nalachand Hirachand / ವಾಲಚಂದ್ ಹೀರಾಚಂದ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Nalachand Hirachand / ವಾಲಚಂದ್ ಹೀರಾಚಂದ್

Nalachand Hirachand / ವಾಲಚಂದ್ ಹೀರಾಚಂದ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ವಾಲಚಂದ್ ಕೈಗಾರಿಕಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಾಲಚಂದರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ವಾಲಚಂದ್ ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ.ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ವಾಲಚಂದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯರಂಗದವರಿಗೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ, ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರದೂಡಿ ಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವ ಮನೋಭಾವ, ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಕೆಚ್ಚು ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದವು. ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.