Ullur / ಉಳ್ಳೂರ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Ullur / ಉಳ್ಳೂರ್

Ullur / ಉಳ್ಳೂರ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಮಲಯಾಳದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರೂ, ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ, ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಉಳ್ಳೂರ್ ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಯ್ಯರ್. ಕೇರಳದ ಜನರಿಗೆ ‘ಉಳ್ಳೂರ್’ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾದವರು. ಆಧುನಿಕ ಮಲಯಾಳ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಂಥವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷಾಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ತಾವು ಇರುವವರೆಗೂ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಹಾಕವಿ. ಹುಟ್ಟು ತಮಿಳರಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರಾದರೂ ಅಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಮಲೆಯಾಳಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯ ಪಂಡಿತರು ಉಳ್ಳೂರರು.ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಮಹಾಕವಿಯ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿ ವಲ್ಲತೋಳ್, ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನರೂ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಳ್ಳೂರ್ ಮಹಾಕವಿಯ ಬದುಕು ಇಂದಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ.