Shambhavanandaru / ಶಾಂಭವಾನಂದರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Shambhavanandaru / ಶಾಂಭವಾನಂದರು

Shambhavanandaru / ಶಾಂಭವಾನಂದರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಜಗದ್ವಂದ್ಯರಾದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇವರ ಜೀವನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹೊತ್ತಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ. ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಧೀರ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದರು.ಅವರಿಗೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯವಿತ್ತು. ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾದ ಕಾರ್ಯರಂಗಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಮೃದು! ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಆಕರ್ಷಕ. ಇವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.