Sayajirao Gayakavad / ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕವಾಡ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sayajirao Gayakavad / ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕವಾಡ

Sayajirao Gayakavad / ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕವಾಡ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸಯ್ಯಾಜಿರಾಯರ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಜಾಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು.ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಕವಾಡರು ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು.ಗಾಯಕವಾಡರು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ಬಹು ಸಮರ್ಥರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಚನೆ ಅವರದು. ಗಾಯಕವಾಡರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜರತ್ನ, ರಾಜಮಿತ್ರ, ರಾಜ ಧುರಂಧರ ಮುಂತಾದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನಿತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಯಕವಾಡರು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದವು.ದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾಯರ ಜೀವನ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಂತಿದೆ.