SadashivaBrahmendra / ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
SadashivaBrahmendra / ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ

SadashivaBrahmendra / ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಹಲವಾರು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇವರಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಒಬ್ಬ ಸಂತರು. ಇವರು ಕವಿಗಳೂ ಹೌದು. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೂ ಹೌದು. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೆಂದರೆ ಹಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವವರು. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತಗಾರರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಲಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.