Babhruvahana / ಬಬ್ರುವಾಹನ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Babhruvahana / ಬಬ್ರುವಾಹನ

Babhruvahana / ಬಬ್ರುವಾಹನ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಂತೆಯೇ ಶೂರನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನು ಇದ್ದ. ಅವನೇ ಬಭ್ರುವಾಹನ.ಬಭ್ರುವಾಹನ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಜಾನುಬಾಹು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದನು.ಶೌರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಮೀರಿಸಿದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಂತೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದನು.ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದನು.ಇಂಥ ವೀರನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.