Banda Bahaddur - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Banda Bahaddur

Banda Bahaddur

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಬಂದಾ ಬಹಾದುರ್ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದವನು. ಆದರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಹರಿಂದ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ. ಅನಂತರ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಗುರು ಗೋವಿಂದರ ಸೇಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾ ತೀರಿಸಿದ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಕಂಡರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಂದಾ. ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವನದು ನಿಸ್ಸೀಮ ಬುದ್ಧಿ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬಲಾಡ್ಯವಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಿದ ಬಂದಾ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸಗಳ ಬೆಟ್ಟವೇ ಸರಿ!