Bankim Chandra / ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Bankim Chandra / ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ

Bankim Chandra / ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರಾದರು. ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ಜನರು ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಬಂಗಾಳದಾಚೆ ಸಹ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗಿವೆ. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೆ ಓದಬಹುದು. ಬಂಕಿಮರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ’ಆನಂದಮಠ. ’ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಗೀತೆಯಂತೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಯಿತು ಎಂದರೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಉಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೇ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಾಯಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ’ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಗೀತೆಗೆ ಬಹು ಗೌರವವಿದೆ. ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡಿನ ಸೇವೆಯ ಆದರ್ಶ ಹೊಳೆಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆ ಹಾಡು ಮಾಡಿದೆ.