Chandrashekara Azad / ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Chandrashekara Azad / ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್

Chandrashekara Azad / ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಧೀರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದನನ್ನು ಇಂದು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವನ ದೇಹದಾಢ್ರ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ, ಮಿತ್ರ ಪ್ರೇಮ, ಸಂಘಟನಾಶಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಮೂಡಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅವನೇ 'ಆದರ್ಶ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೊರದೇಶದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಮೋಸವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ ವಿದೇಶೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾಧೀರರಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಒಬ್ಬ. ಆತನೂ ಆತನೊಡನೆ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ ದೇಶಭಕ್ತರೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶೀಯರ ವಿರುದ್ಧ. ತಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದವರ ಉಳಿವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆ ಧೀರರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ ಹುತಾತ್ಮರು.