Dayananda Saraswathi / ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Dayananda Saraswathi / ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ

Dayananda Saraswathi / ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

"ದಯಾನಂದರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಅದ್ಭುತ ತಾರ್ಕಿಕರು, ಪ್ರಚಂಡ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಲೇಖಕರು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ಉಜ್ವಲ ದೇಶಭಕ್ತರು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಗ್ರದೂತರು, ಪರೋಪಕಾರಿ, ತಪಸ್ವಿ, ಉಜ್ವಲ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ದಯಾನಂದರು ಮಹಾನ್ ಋಷಿ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಗವದಾನಂದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸರ್ವಜನತೆಯ ಹಿತ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಭರಿತ ಜನಜೀವನಕ್ಕಿಳಿದು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದುದಾದರೂ ಏನು? ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು, ಅವಮಾನ, ಬೈಗುಳ ಸುರಿಮಳೆ ಮತ್ತು ವಿಷ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಗುನಗುತ್ತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೇ ಬಯಸಿದರು.ದಯಾನಂದರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಅದ್ಭುತ ತಾರ್ಕಿಕರು, ಪ್ರಚಂಡ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಲೇಖಕರು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ಉಜ್ವಲ ದೇಶಭಕ್ತರು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಗ್ರದೂತರು, ಪರೋಪಕಾರಿ, ತಪಸ್ವಿ, ಉಜ್ವಲ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವಂತಾಗಲೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದರು ಆರ್ಯಸಮಾಜ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ದಯಾನಂದರು ಮಹಾನ್ ಋಷಿ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಗವದಾನಂದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸರ್ವಜನತೆಯ ಹಿತ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಭರಿತ ಜನಜೀವನಕ್ಕಿಳಿದು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದುದಾದರೂ ಏನು? ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು, ಅವಮಾನ, ಬೈಗುಳ ಸುರಿಮಳೆ ಮತ್ತು ವಿಷ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಗುನಗುತ್ತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೇ ಬಯಸಿದರು."