Dhingra / ಡಿಂಗ್ರ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Dhingra / ಡಿಂಗ್ರ

Dhingra / ಡಿಂಗ್ರ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮದನಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರರಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಲಿದಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡಲಿ; ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ; ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ; ಆ ಮಹಾಪುರಷರ ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಲಿ, ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ರತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹೋರಾಡಿ ಬಲಿದಾನ ನೀಡಿದ ವೀರರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಮೊದಲು ಭಾರತಮಾತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಎಂದರು. ಅವರು ಸುರಿಸಿದ ಬೆವರಿನಿಂದ, ಧಾರೆ ಎರೆದ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಬಳ್ಳಿ ಚಿಗುರಿತು, ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು.