Gandhiji / ಗಾಂಧೀಜಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Gandhiji / ಗಾಂಧೀಜಿ

Gandhiji / ಗಾಂಧೀಜಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ, ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣನಾದ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧ ನವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ‘ರಾಮ ರಾಜ್ಯ’ - ‘ದೇವರ ರಾಜ್ಯ’ - ಎಂದು ಕರೆದರು. ಪ್ರೇಮವೇ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸನ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತವ್ಯಪರರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ-ಮತ-ಕೋಮುಗಳ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲ. ‘ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ’ಯ ಸುಳಿವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲರೂ ಸಮಾನರು. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಮೆಮಾಡಿ ಜೀವಿಸುವರು. ಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ, ಶರೀರ ಶ್ರಮ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಳು, ಒಂದು ಮೇಲು ಎಂಬ ಭಾವನೆಇರದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆಗೆಪೂಜ್ಯ ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ‘ಸರ್ವೋದಯ’ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಮಾನವ ಮಾನವನೊಂದಿಗೂ, ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಯೊಂದಿಗೂ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೂ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಮರಸ ಭಾವದಿಂದ ಬಾಳುವುದೇ ಸರ್ವೋದಯ. ಸರ್ವೋದಯ ಸಾಧನೆಗೆ ದೀನದಲಿತರ ಸೇವೆ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ. ಅದು ಅವರಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ದಿವ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು ಮಾನವನ ಪತನಕ್ಕೆ ಹಾದಿಯೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು; ಅವರು ಧರ್ಮೋತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ