ಜತೀಂದ್ರನಾಥ ಮುಖರ್ಜಿ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
ಜತೀಂದ್ರನಾಥ ಮುಖರ್ಜಿ

ಜತೀಂದ್ರನಾಥ ಮುಖರ್ಜಿ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಹುಲಿಯೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಯಂಕರವಾದ ಹುಲಿ- ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬಲಶಾಲಿ ಹುಲಿ. ಯುವಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕು ಮಾತ್ರ. ಆ ಕಾಳಗ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕ್ರೂರ ಮೃಗದ ಮೇಲುಗೈಯಾದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಆ ಯುವಕನದು ಮೇಲುಗೈ. ರಕ್ತದ ತುಂತುರುಗಳಿಂದ ನೆಲ ಕೆಂಪಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಧೀರ ಯುವಕ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ನೆತ್ತರಿನ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಸೂಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಆ ಯುವಕನೇ ಜತೀಂದ್ರನಾಥ ಮುಖರ್ಜಿ.