Jayaprakash Narayan / ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Jayaprakash Narayan / ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್

Jayaprakash Narayan / ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಈ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೈದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪರಾಧವೇನು? ಕಳ್ಳತನವೆ, ದರೋಡೆಯೆ, ಕೊಲೆಯೆ? ಅವನ ಜೊತೆಯವರು ಸಮಾಜಘಾತಕರೇ? 
ಕೈದಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣರು. ಅವರ ಅಪರಾಧವೆಂದರೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾಹೋರಿನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಇದು. 
ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಸೋತು ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.