Kanakadasaru / ಕನಕದಾಸರು - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Kanakadasaru / ಕನಕದಾಸರು

Kanakadasaru / ಕನಕದಾಸರು

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

"ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ. ಅವನ ವೈಭವ, ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವನಿಂದ ರತ್ನಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅವನ ಗುರುಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಹಲವರು ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕನಕದಾಸ ಎಂಬುವರು. ಕನಕದಾಸರನ್ನು ಕಂಡರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ತುಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯ.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ, ನಡತೆ ಇವು ಮುಖ್ಯ, ಹುಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ; ಕುಲ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ವಾದಿರಾಜರು ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಜಾತಿ ಕುಲಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದ್ದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡರು. ಆದರೆ ಬಹುಮಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಗರ್ವ. ಇಂತಹ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಇಂದೂ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದಂತಹುದು ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ, ಉಪದೇಶ ಎರಡೂ ಬಹು ಸರಳ, ಎರಡೂ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಬೆಳಗುವ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗಳು. "