Karna / ಕರ್ಣ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Karna / ಕರ್ಣ

Karna / ಕರ್ಣ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಕರ್ಣ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದಕೈ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹ.ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗಾಗಿ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಧಾರೆಯೆರೆದ; ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ. ಅಂಥ ಕರ್ಣನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.