Lala Lajapat Rai / ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Lala Lajapat Rai / ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್

Lala Lajapat Rai / ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಂಹ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಧೈರ್ಯದ ಪಾಠ. ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೋಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಇದು: ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನ ಅಗತ್ಯ’. ಜೀವಿತದಪೂರ್ತಿ ಸಾಹಸದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದುದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ದೇಶವು ‘ಪಂಜಾಬ್ ಕೇಸರಿ’ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು. ಅವರ ಬಲಿದಾನ ರಣಭೂಮಿಯ ವೀರನ ಮರಣದಂತೆ.ಲಾಲಾಜಿಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.  ಲಾಲಾ ಜಲಪತ್ ರಾಯ್ ಸಕಲ ಗುಣಗಳ ಆಗರ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೂಡಿದ್ದವು, ಕಾರ್ಯಧಕ್ಷತೆ, ಅವಿಶ್ರಾಂತ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ.  ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.