Nandanlal Bose / ನಂದನಲಾಲ್ ಬೋಸ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Nandanlal Bose / ನಂದನಲಾಲ್ ಬೋಸ್

Nandanlal Bose / ನಂದನಲಾಲ್ ಬೋಸ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಂದಲಾಲ್ ಬೋಸರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸ್ವಂತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಗನೇಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್, ಆನಂದಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಓ. ಸಿ. ಗಂಗೂಲಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದರು. ಅದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಂದಲಾಲ್ ಬೋಸರ ಕೃತಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಿತು.