Narasee Mehatha / ನರಸೀ ಮೆಹತಾ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Narasee Mehatha / ನರಸೀ ಮೆಹತಾ

Narasee Mehatha / ನರಸೀ ಮೆಹತಾ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನರಸಿಂಹ ಮೆಹತಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತಿನ ಹಿಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಶಿವಭಕ್ತರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥವನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತಂದವರು ಇವರೇ ಎನ್ನಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 16ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಮಧ್ಯ ಯುಗದ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂರ ಬಂದ ಕಾಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಪರಮಾವಧಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪುಷ್ಟಿಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಪುರಂದರದಾಸ, ಕನಕದಾಸರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.