Peshwe Bajiraya / ಪೇಷ್ವೆ ಬಾಜೀರಾಯ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Peshwe Bajiraya / ಪೇಷ್ವೆ ಬಾಜೀರಾಯ

Peshwe Bajiraya / ಪೇಷ್ವೆ ಬಾಜೀರಾಯ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಪೇಷ್ವೆ ಬಾಜೀರಾಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಗಮನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವವಂತೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠನಾಗಿ, ಅವನು ಛತ್ರಪತಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡನು.