Rajendra Chola / ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Rajendra Chola / ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ

Rajendra Chola / ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಾಜೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಹೊಂದಿದ ಚೋಳವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. 
ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರನಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ; ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪ್ರಭು. ಆದುದರಿಂದಲೇ  ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 
ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ, ಪ್ರಬಲನಾದ ರಾಜ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳು ಅವನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಚುನಾವಣೆಗಳಿದ್ದವು; ಮತದಾರರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು.