Siddarama / ಸಿದ್ಧರಾಮ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Siddarama / ಸಿದ್ಧರಾಮ

Siddarama / ಸಿದ್ಧರಾಮ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧರಾಮ. ವಚನಗಳಲ್ಲದೆ ‘ಬಸವಸ್ತೋತ್ರ ತ್ರಿವಿಧಿ’ ‘ಮಿಶ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ತ್ರಿವಿಧಿ’, ‘ಅಷ್ಟಾವರಣ ಸ್ತೋತ್ರ ತ್ರಿವಿಧಿ’ಗಳನ್ನೂ ಅವನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಗಿರುವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಅಜರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಸರ್ವಜೀವ ದಯಾಪರತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಮೂಡಿತು.ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೂ ಮನೆಯಾಯಿತು, ಮಹಾಮನೆಯಾಯಿತು. ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಅನುಕೂಲತೆಯಿಲ್ಲದ ಅಸಂಖ್ಯ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಅಭಿನವ ಶ್ರೀಶೈಲವಾಯಿತು.ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶರಣಧರ್ಮದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕುಲದೀಪಕರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಮಹಾವಿಭೂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ.