Sri Krishna / ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sri Krishna / ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

Sri Krishna / ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಎಂದರೆ, ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮುರಳೀಧರ ಕೃಷ್ಣ, ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಜನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ರಾಜರಾದವರು, ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವವರು ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮರೆತವರನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ – ಗೀತಾಚಾರ್ಯ, ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ.