Subhas Chandra Bose / ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Subhas Chandra Bose / ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್

Subhas Chandra Bose / ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

‘ನೇತಾಜಿ’ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ವೀರ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಸುಭಾಷ್ 1897ರ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಾಯ್ ಬಹದೂರ್ ಜಾನಕೀನಾಥ ಬೋಸರು ಒರಿಸ್ಸಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಟಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೇಧಾವಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರು. ತಾಯಿ ಪ್ರಭಾವತೀ ಬೋಸರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವರು. ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು. ಸರಳವಾದ ಮನಸ್ಸು; ಉದಾರವಾದ ಹೃದಯ; ದಾನ, ಧರ್ಮ, ಪರೋಪಕಾರನಿರತರು. 
ಈ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷರೇ ಕಿರಿಯರು. ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.