Sushrutha / ಸುಶ್ರುತ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Sushrutha / ಸುಶ್ರುತ

Sushrutha / ಸುಶ್ರುತ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಸುಶ್ರುತ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಮಗನೆಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದ ರಾಜನೋ ಅಥವಾ ಋಷಿಯೋ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಗಾಂಧಾರ ದೇಶವು ಇಂದಿನ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನವೆಂದು ಕೆಲವು ಚರಿತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳು, ಸುಶ್ರುತ್, ಸುರಾಟ್, ಸೌರಾಟಿ, ಸುಹ್ರಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ‘ಸುಶ್ರುತ' ಎನ್ನುವುದರ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು. 
ಅಂದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಾಂಖ್ಯದರ್ಶನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ತರ್ಕ, ವೇದಾಂತ, ನ್ಯಾಯ ಮುಂತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ದೃಢಕಾಯರಾಗಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನ  ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು.