TenaliRamakrishna / ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
TenaliRamakrishna / ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

TenaliRamakrishna / ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದ ಕಥೆಯೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಕುಚಿತ ಜಾತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಂಡಿತನಾದ, ಕವಿಯಾದ; ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾದ. ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ, ಪಂಡಿತರಾಗಲಿ, ಅಷ್ಟೇಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆಗಲಿ, ರಾಜನೇ ಆಗಲಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದಿದ.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಗುವುದೂ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗುವಾಗ ಇತರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಬೇಕು, ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಹಾಸ್ಯ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನದು.