Tirumale Tatacharya Sharma / ತಿರುಮಲೆ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Tirumale Tatacharya Sharma / ತಿರುಮಲೆ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮ

Tirumale Tatacharya Sharma / ತಿರುಮಲೆ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ತಿ. ತಾ. ಶರ್ಮರು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶೈಲಿ ಗಂಡು ಶೈಲಿ. ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾ ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತ, ಸಂಶೋಧಕ, ಸಾಹಿತಿ, ದೇಶಭಕ್ತ ಹೀಗೆ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಜನರ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದೀಪವಾಗಿ ದೇಶಭೂಷಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.