Vallabhai Patel / ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vallabhai Patel / ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್

Vallabhai Patel / ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ಪಟೇಲರು 'ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಉಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದವ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನ್ನಯ್ಯಲಾಲ್ ಮುನಶಿ ಮೊದಲಾದ ಗೆಳೆಯ - ಸೆರಮನೆವಾಸಿಗಳು ಕಾಯಿಲೆಯಾದಾಗ, ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಕಡಿಮೆ. ಕಷ್ಟ-ಸುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಹಿಸಿದರು. ಎಂದೂ ನೋವಿನಿಂದ, ದುಃಖದಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ದರ್ಪದ ಸ್ವಭಾವದವರೋ ನೈಜವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಜನ್ಯವಂತರು.