Vikramaditya / ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vikramaditya / ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ

Vikramaditya / ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

‘ಶಕಪುರುಷ’ ಪ್ರಪಂಚದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು. 
ಅಂತಹ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಬ್ಬ. ಅಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ವಿದ್ಯೆಗೂ ಕಲೆಗೂ ಬಿಡುಗೈಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕವಿಗಳೂ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಇದ್ದರು.ಇಂತಹ ಅಸಮಾನ ಶೂರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರೇಮಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದರು.ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುವವರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೈ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನೂ ದೊರಕಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಕವಿಗಳಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ. ಹೆಂಗಸರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ರಾಜ್ಯ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳಿಂದ ನಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಇವನು ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ. ಇಂತಹವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಶಕಪುರುಷರಾಗಬಲ್ಲರು?