Vyasa / ವ್ಯಾಸ - Mera Library
0

Please enter AND, OR, NOT to narrow your search results
 
To
 
 
 
 
Vyasa / ವ್ಯಾಸ

Vyasa / ವ್ಯಾಸ

0 stars out of 5(0 rating)

Please select your preferred subscription option. Your subscription will grant you access to the entire eBook library at Mera Library eBooks, so you can read all of the eBooks as often & as many times as you wish.

Mera Library Subscription

 

Book Description

ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಹಿಮರು ವ್ಯಾಸರು. ತಮಗಾಗಿ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ, ದ್ವೇಷ ಯಾವೂದೂ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದಂತಹ ವಿವೇಕ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಶಂತನುವಿಂದ ಜನಮೇಜಯನವರೆಗೆ ಏಳು ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರು; ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಧರ್ಮರಾಯ, ದುರ್ಯೋಧನರಂತಹ ಪರ್ವತ ಸದೃಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಓಡಾಡಿದರು. ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಮೃತದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯಕೊಟ್ಟರು, ತಾವೇ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆದರು. ಇಂತಹವರ ವಿಷಯದ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯೂ ನಮಗೊಂದು ದೀಪ.